AWARENESS 1993

Oplage: 4, genummerd North, South, East, West (ongeveer 350x6000x150mm)

In een parfleche (de ‘koffer’ van de Sioux) worden vier werken gepresen-teerd. Getracht is de stad Pittsburgh fysiek en psychologisch te interpreteren om een beeld te krijgen van 500 jaar ‘Nieuwe Wereld”. Als ingang is gekozen voor straten van welke de namen taalkundig of historisch te herleiden zijn op taal en cultuur van de Native Americans.
In het eerste boek staan 180 kleurenfoto’s van de geselecteerde straten: een ‘at random’ dwarsdoorsnede van een gemiddelde 20ste eeuwse stad . In het tweede boek worden de straatnamen etymologisch geïnterpreteerd en kort gekoppeld aan een plaats in het landschap en/of een moment in de geschiedenis: zichtbaar worden de ‘ontmoeting’ tussen twee culturen en de veranderde relatie van de bewoners met het landschap. In het derde werk, een dubbelzijdige, spiraalsgewijs gevouwen kaart worden alleen de gefotografeerde straten in Pittsburgh op de ene zijde en de gefotografeerde landschappen in Pennsylvania op de andere kant aangegeven. In de vierde band zit een audiocassette met daarop vijf monologen van Native Americans die in Pittsburgh wonen. De parfleche is van ongelooide huid geprepareerd naar Native American wijze. De werken zijn gebonden in perkament.