A12NU Manieren van bewegen 2008-2009

Een bijdrage op verzoek van de Stichting A12NU, onderzoek naar de A12 zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten

BOOT-AUTO-FIETS-TE VOET-TRAM-BUS
Architectuur en Stedenbouw kunnen (in navolging van Rem Koolhaas) worden opgevat als zoeken naar waar de stroom wordt mogelijk gemaakt, waar hij wordt geblokkeerd en hoe. Maar, als de druk hoog genoeg is dan vindt de stroom een nieuwe bedding. In ons observerend onderzoek hebben we de stroom gevolgd zoals die zich natuurlijk voordoet in het gebied.
De boot volgt recht zo die gaat het kanaal. De auto volgt de brede straten, ruime afslagen en rechtstanden als vanzelfsprekend. Het oog verleidt de chauffeur soms even stil te staan of af te slaan. De fiets beweegt doelgericht overal tussendoor, volgt waar mogelijk de eigen paden. De bus en tram komen op een schema dat niet wordt gehouden, de tram volgt de rails, stopt bij ieder station, de bus heeft eigenregels. Beide vragen een zekere overgave, een weten dat je niet precies daar komt waar je wilt zijn. Te voet zijn er weinig wegen en nog minder regels, steeds worden nieuwe routes gevonden die voor anderen ontoegankelijk zijn.

Zo gezien is onze observatie een etnografie van verplaatsing. Ook al lopen er verbindingen door de zone, het is geen doorgangsgebied, zelfs de corridors van snelwegen en kanalen lijken direct naar bestemmingen te leiden. Ieder punt in het gebied is bestemming en vertrekpunt tegelijk, met als doel werk en consumptie, weinig ruimte voor verblijf.

Jeroen van Westen Julian H. Scaff

Het resultaat van het onderzoek zijn een korte film en een publicatie van alle onderzoeken:
A12NU onderzoek naar de A12 Zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten van de Stichting A12NU onder redactie van Aglaée Degros en Henri van der Vegt, met bijdragen van Oedzge Atzema, Mathieu Berger, Leonie Janssen-Jansen, Peter Kemp, Willem Salet, Julian Scaff, Rene van der Velde en Jeroen van Westen, ISBN/EAN: 978-90-813868-1-4.